JuniorFit

5 ugers gratis træningsforløb med instruktion og supervision med træningsfaglig Fit&Sund-medarbejder.

Målgruppen er børn i alderen 11-14 år, og der trænes 2 gange om ugen. 

En velfungerende krop øger barnets trivsel og bidrager til et godt grundlag for indlæring og dermed en god fremtidssikring af børnenes fremtid. Træningen varetages af en personlig træner og/eller af en fysioterapeut for at kvalitetssikre det faglige niveau. 

Kontakt dit lokale Fit&Sund for at høre mere om, hvornår JuniorFit starter.

Silkeborg

JuniorFit-træningen foregår i Fit&Sund Silkeborg og varer ca. 50-55 minutter per gang.
Træningen vil variere og være meget alsidig. Der vil være øvelser direkte forbundet med "kendte bevægelser" såsom træk, skub og løft, hvor der vil være stor fokus på at de lære den rette teknik. Træningen vil også bære præg af leg i sin natur samt stimulere flere sanser og forbedre koordinationen. 

For juniorer, som ønsker at træne i Fit&Sund, er det et krav, at de har deltaget på JuniorFit.

Du får:

  • 5 ugers gratis træningsforløb - ingen træning i uge 7
  • Træning: Mandage og onsdage  kl. 15.30 - 16.30
  • Medlemskab i Fit&Sund i alle 5 uger.

2020
Infomøde: Onsdag d. 26. august kl. 17.00
Tilmelding til: silkeborg@fitogsund.dk 

Infomøde: Onsdag d. 6. oktober kl. 16.30
Tilmelding til: silkeborg@fitogsund.dk 

2021
Infomøde: Onsdag d. 6. januar
Tilmelding til: silkeborg@fitogsund.dk

Infomøde: Onsdag d. 24. februar
Tilmelding til: silkeborg@fitogsund.dk