Fit&Sund
med omtanke

Fit&Sund opdaterer løbende de restriktioner, som regeringen og Sundhedsstyrelsen anbefaler.


14. juni - vedrørende klinikker for fysioterapi, diætist og andre sundhedsfaglige behandlere

 • Krav om mundbind/visir ophører pr. 14. juni 2021 - undtagelse er alene de situationer, hvor patienter/kunder stadig testes. Ligeledes ved mistanke om Covid19.
 • Der er ingen krav om coronapas hos vores sundhedsfaglige behandlere
 • Vi fortsætter med:
  -> at holde afstand minimum 1 m og hvor det er muligt 2 m
  -> håndhygiejne
  -> host og nys i ærmet
  -> bliv hjemme, hvis du er syg

 

10. juni 2021 - Vi er nu trådt ind i en fase med yderligere genåbning af Danmark, hvilket betyder at følgende punkter træder i kraft på angivet datoer. 

 • Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport mv., når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september 2021.
 • Gyldigheden af negative PCR-tests som et gyldigt coronapas ændres pr. 1. juli 2021, så en PCR-test vil være gyldig i 96 timer (i dag 72)
 • Der er endvidere enighed om, at der skal indføres en dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Ordningen skal implementeres hurtigst muligt i juni måned for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for både de undtagne borgere samt for erhvervs- og kulturliv.

 

5. maj 2021 - Alle Fit&Sund-huse åbner 6. Maj kl 8.00 for alle aldre (se dit lokale hus åbningstider, som opdateres løbende over de kommende dage). Læs punktet "Hvad betyder det for dig?" for yderligere information vedrørende coronapas og adgangskrav.

4. maj 2021 - Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.
Læs punktet "Hvad betyder det for dig?" for yderligere information. 
 
24. marts 2021 - Vi er nu trådt ind i en fase med yderligere genåbning af Danmark, hvilket betyder at Fitness stadig skal holde lukket til og med (tidligst) 5. maj 2021.

Hos nogle Fit&Sund-huse tilbydes udendørs træning med op til 25 personer, som forsamlingsforbuddet påbyder. Besøg dit lokale Fit&Sund-hus´s facebook side for mere information om udendørs træning.
Fit&Sund fitness vil altså fortsat være lukket for besøgende indenfor, dog er der åbent i fysioterapien og hos diæstisten. Vi følger løbende regeringens udmeldinger omkring en specifik dato for genåbningen af vores branche. Herunder de restriktioner der pålægges fitness og indendørs træning."


I Fit&Sund har vi konstant fokus på at medvirke til at nedsætte smittespredning ved at overholde retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det gør vi bedst ved at vise hensyn og omtanke samt følge retningslinjerne.

Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da

 

 

Hvad betyder det for dig?

Vis omtanke og hensyn, når du træner og går til behandling hos Fit&Sund

RESTRIKTIONER OG KRAV OM CORONAPAS 

 • Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport mv., når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september 2021.
 • Gyldigheden af negative PCR-tests som et gyldigt coronapas ændres pr. 1. juli 2021, så en PCR-test vil være gyldig i 96 timer (i dag 72)
 • Medlemmer, som er under 15 år, skal ikke vise coronapas

Coronapas skal vises ved:

 • Fitness-træning i styrke- og kredsløbs-området
 • Fitness-hold 

Coronapas skal ikke vises ved:

 • Udendørs fitness-hold
 • Hvis du er under 15 år
 • Fysioterapeutisk genoptræning
 • Træning som en del af et fysioterapeutisk behandlingsforløb
 • Behandling i fysioterapien
 • Konsultation hos diætisten

Yderligere information:

 • Kom gerne omklædt, og hvis muligt tag bad derhjemme
 • Træn gerne uden for tidspunkter med spidsbelastning
 • Host og nys i ærmet - ikke i dine hænder
 • Vask og desinficér dine hænder ofte
 • Hold afstand
 • Bliv hjemme, hvis du er sløj, forkølet eller syg
 • Husk at medbringe mundbind eller visir (gælder frem til 14. juni 2021)
 • Afsprit maskiner både før og efter brug
 • Anvend håndklæde på maskiner, og brug et mindre håndklæde til at aftørre sved
 • Medbring din egen måtte til holdtræning

 

Vi har brug for din hjælp, så vi alle trygt og sikkert kan træne og komme i Fit&Sund-huset.

Sådan bliver brugen af mundbind eller visir

Træningsområder

Alle personer over 12 år skal bære mundbind eller visir i lokaler, hvortil offentligheden har adgang frem til 14. juni 2021.

Det betyder, at du skal bære mundbind eller visir, når du ankommer til Fit&Sund-huset, og du skal bære mundbind igen, når du er færdig med træningen og skal forlade huset.

Medlemsområder

Du skal ligeledes bære mundbind, hvis du opholder dig i caféområdet eller venteområder.

Du skal ikke bære mundbind eller visir, når du træner, ej heller til holdtræning.

Personlig træning

Når du er til personlig træning, skal du ikke bære mundbind. Din træner vil bære mundbind eller visir, hvis kravet om 2 meters afstand ikke kan overholdes.

Behandlerområder - fysioterapeut og diætist

Skal du til behandling, skal du følge samme regler som herover. Dog skal du bære mundbind hos fysioterapeuten under behandlingen, når afstandskravene ikke kan overholdes.

Skal du til konsultation hos diætisten, skal du bære mundbind, indtil du er inde i konsultationslokalet, og hvis afstandskravene ikke kan overholdes.

Hold afstand

Vi anbefaler, at du generelt holder mindst 1 meters afstand til andre, dog mindst 2 meter ved fysisk anstrengelse.

Vask og afsprit hænder ofte

Vask og afsprit hænder inden, under og efter træning. Undgå at berøre kontaktpunkter med hænderne, brug albuen hvis muligt.

Vask eller afsprit hænder, inden du skal til behandling hos fysioterapeuten, diætisten eller andre behandlere. Ligeledes når du skal til personlig træning.

Bliv hjemme, hvis du ikke er rask

Hvis du føler dig sløj eller syg og har feber, skal du blive hjemme. Du skal være symptomfri i 48 timer, inden du må komme hos os igen.

Husk at melde dig fra hold eller melde afbud, hvis du har en tid til behandling eller personlig træning hos en af vores fysioterapeuter, diætister, personlige trænere eller en anden af husets behandlere.

Respektér maks. antal trænende i huset

Inden du skal til træning, kan du tjekke antal trænende i huset på Fit&Sund-appen eller på hjemmesiden.
Du kan hente Fit&Sund-appen i App Store eller Google Play.
Du kan læse mere på Fit&Sunds hjemmeside: https://fitogsund.dk/

Tak for hjælpen

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte dit lokale Fit&Sund-hus.

simo/a4-forebyg-smitte.png

bubble