proaktiv fysioterapi

"Grundlæggelsen af proaktiv er kulminationen på flere års visioner og drømme, hvis omdrejningspunkt er fremtidens danske sundhedssektor. Og det er symbiosen, som opstod, da en ambitiøs gruppe af iværksættere, ildsjæle og fagnørder fra fysioterapi- og træningssektoren mødtes i London i eftersommeren 2015 og fandt sammen om fælles værdier og målsætninger. Fællesforståelsen var, at den danske sundhedssektor er under kraftig forandring, at denne forandring rummer kolossale forretningsmæssige muligheder, og at centrum for forandringen vil være sundhedsforbrugeren."

proaktiv er Fit&Sunds nære samarbejdspartner og udbyder af fysioterapi og behandling hos Fit&Sund-husene. Du kan læse mere her.

bubblemedia