Fra faglighed til forretning

Fit&Sund er den korte version af fitness- & sundhedshus. Vores vision har fra begyndelsen i 2011 været at samle fitness og sundhed under samme tag og gøre ambitiøs træningsfaglighed til centrum og forbindelsesled mellem relevante sundhedsfaglige udbydere.

Fra fysioterapeuter til diætister, praktiserende læger m.fl. Den oprindelige vision definerer stadig Fit&Sunds rejse frem mod konstant forbedret værdi for sundhedsforbrugeren, stærkere lokale fitness- og sundhedsforretninger og F&S-huse i alle landets regioner. Vi omtaler vores rejse og overordnede vision som „broen“ fra fitness til sundhed – en rejse, der har positioneret Fit&Sund som anerkendt skandinavisk aktør på medical fitness-området.

vores-vision/5x2_facadebanner_uskaer.png

Det mest centrale element i Fit&Sunds tilgang til træningsmarkedet og fremtidens sundhedssektor, der i stigende grad prioriterer sundhedsfremme via fysisk aktivitet og træning, har siden begyndelsen været sundhedsforbrugeren. Uanset om denne besøger kædens huse som kommerciel forbruger af trænings- og sundhedsydelser eller som patient med tilskud fra den offentlige sygesikring. 

vores-vision/symboler_horisontalt_4f.jpg

Hos Fit&Sund-husene skabes den optimale forbrugeroplevelse, der sikrer brugerens vedvarende motivation for træning og sundhed, gennem tre primære parametre – vi kalder dem Fit&Sunds grundlæggende værdier: sundhed, viden, nærvær. Sundhed er udtryk for vores huses produkter/services til forbrugeren, viden repræsenterer vores teams faglige kompetencer og professionalisme mht. vores servicering af hver enkelt bruger, og nærvær benævner vores huses fysiske og atmosfæremæssige rammer. Dette er særligt væsentligt for de „brugermødesteder“, vi opbygger, og sociale relationer, vi fremmer, omkring træning og sundhed.

Vi forsøger at gøre vores servicering af hver af vores brugere så nærværende som muligt – med udgangspunkt i hver brugers behov og ønsker. Fit&Sund opererer ikke med én generisk forbrugertype, men har derimod inddelt vores markedsfokus i tre primære og nogle sekundære målgrupper: familie (inkl. juniorer og unge/studerende), senior (55+) og erhverv. Vores målgruppefokus afspejles tydeligt i den service, vi leverer til vores medlemmer og brugere hos Fit&Sund-husene, samt i vores markedsføring, salgsindsats og branding omkring hver målgruppe.

vores-vision/5x2_facadebanner_uskaer.png

Fit&Sund har gennem årene opnået anerkendelse for vores effektive seniortræningskoncepter (55+) og vores huses indbydende seniormiljøer, der de fleste hverdagsformiddage sprudler af liv i vores holdsale og caféområder. MOTION for livet, som kæden introducerede i 2016, har været en stor succes mht. at motivere 55+’ere til vedvarende fysisk aktivitet og træning. En bærende motivationsfaktor er sociale relationer via træning. 

vores-vision/fb_annonce_mfl_senior-nytar-boost.png

I forlængelse af Fit&Sunds position på seniortræningsområdet er vi blevet inviteret med i flere offentligt støttede innovations- og researchprojekter. Herunder LevVel i samarbejde med bl.a. Aleksandra Instituttet (2011 – 2012), PAHA i samarbejde med bl.a. EuropeActive og Coventry University (2015 – 2016), COP4HL i samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet og Hanze University of Applied Sciences (2017 – 2021).

vores-vision/medlem.png

En anden afgørende vision for Fit&Sund er at skabe fitness og træningsbranchens stærkeste forretningsmodel baseret på lokalt ejerskab/franchise. Vi ønsker at skabe sunde lokale fitness- og sundhedsforretninger og et ambitiøst fællesskab på tværs af Fit&Sund-husene, der motiverer og inspirerer vores landsdækkende team til stadig bedre resultater.

Overskriften på vores forretningsmodel er „faglighed til forretning“, og visionen udmønter sig i Fit&Sunds differentieringsstrategi: personlig service, faglig professionalisme og kvalitetsprodukter. Differentieringsstrategien underbygger Fit&Sunds særlige tilgang til vores for-/brugere og position i markedet – uanset om der er tale om avanceret personlig træning til yngre sportsudøvere, nærværende medlemsservice til vores seniorer eller fysioterapeutiske behandlinger til vores erhvervskunder.

"Broen" fra fitness til sundhed & fremtidens sundhedssektor

Vi mener, at vores fitness- og sundhedshuse i høj grad repræsenterer fremtidens sundhedssektor, hvor fysisk aktivitet og træning for alle aldersgrupper opprioriteres og placeres som centrum og forbindelsesled mellem behandlere og andre sundhedsfaglige aktører. Vi har siden 2011 oplevet, at både demografisk udvikling og sundhedspolitiske prioriteringer øger efterspørgslen på vores grundlæggende forretningsidé om at
samle og skabe samspil mellem trænings- og sundhedsprofessionelle under samme tag. I den forbindelse er væsentlige ’drivere’ befolkningens generelt stigende efterspørgsel på fysisk træning og sund livsstil, i særdeleshed seniorers efterspørgsel på aktivt seniorliv/sund aldring, voksende ældrebefolkning samt større sundhedsfaglig fokus på de positive effekter af træning og fysisk aktivitet.

Den voksende forbrugerefterspørgsel på kommercielle trænings- og relaterede sundhedsydelser repræsenterer for Fit&Sund et meget stort markedspotentiale – om end efterspørgslen naturligt følges af kraftigt voksende konkurrerende udbud, der understreger vigtigheden af Fit&Sunds vertikale konsolidering via kædens forretningsmodel og -koncept, differentieringsstrategi og markedspositionering.

Antal kommercielle træningscentre i Danmark i 2006 - 2018 jf. Idrættens Analyseinstitut.

vores-vision/figur-1-antal-kommercielle-privatdrevne-centre-i-danmark.png

Fit&Sund søsatte i 2016 – med fysioterapeutiske samarbejds-partnere – sundhedsvirksomheden proaktiv, der bl.a. driver vores fitness- & sundhedshuses fysioterapi uden for den offentlige sygesikring. Året efter søsatte vi proaktiv diætist mhp. at skabe en professionel forretningsmodel til kædens diætister. Vores koncepter på behandlings- og livsstilsområderne har gjort Fit&Sund til den oplagte partner for såvel lægehuse, større fysioterapiklinikker som ejendomsudviklere, der sigter mod at etablere brugercentrerede sundhedshuse. 

Skærpede offentlige akkrediteringskrav for praksisser og klinikker og mangel på praktiserende læger uden for de større byer understøtter udviklingen i retningen af sundhedshuse med samling af flere for hinanden relevante sundhedsudbydere, der samspillende skaber værdi for både patient og forbruger. En lignende udvikling gør sig gældende blandt fysioterapeutiske sygesikringsklinikker, der forventer nye akkrediteringskrav, ændrede afregningsmodeller under den offentlige sygesikring og søger optimering uden for sygesikringen af den traditionelle klinikforretning.

vores-vision/14207692_1113101698743062_1389026824160306777_o.jpg

Fit&Sund vedtog i efteråret 2017 en strategisk handlingsplan for kæden frem mod vores ti-års-jubilæum i 2021. Planen opstiller en række vækstmål – bl.a. 50 Fit&Sund-huse og ExerciseLabs på tværs af landet, de første huse i udlandet samt en del større tiltag mhp. vedvarende konsolidering af Fit&Sunds forretningsmodel og differentiering. Vi følger løbende op på målsætningerne ved kædens kvartalsvise og halvårlige ledersamlinger.

bubblemedia