Fit&Sunds værdier, mission og vision

Fit&Sunds værdier

Fysisk, social og mental sundhed er det udbytte vores medlemmer og sundhedsbrugere kan forvente ved at besøge Fit&Sunds fitness- og sundhedshuse. Det er vores produkt.

Viden er forudsætning for at sikre udbyttet (vores produkt) for vores medlemmer og sundhedsbrugere samt for at kunne levere den høje kvalitetsstandard, vi ønsker at garantere.

Nærvær er måden, hvorpå vi leverer vores produkt. Vores fornemme opgave er at fremme relationer i mødet med vores medlemmer og sundhedsbrugere og at facilitere fællesskab omkring træning og sundhed.

vores-vision/symboler_horisontalt_4f.jpg

Fit&Sunds mission

Fit&Sund skaber gode oplevelser for vores medlemmer og sundhedsforbrugere i alle aldersgrupper.

Fit&Sund-husenes lokale teams tager imod vores medlemmer og sundhedsforbrugere i indbydende, moderne fitness- og sundhedshuse, der via fællesskab omkring træning og sundhed bidrager til sunde, bæredygtige, glade lokalsamfund.

Vores kædeorganisation består af fitness- og sundhedsprofessionelle og sundhedsentreprenører, der konstant udvikler sig selv og vores lokale teams til at drive stærke fitness- og sundhedsforretninger.

Fit&Sunds vision

Vores vision er, at Fit&Sund i 2026 skal være det ledende skandinaviske brand og kædeorganisation inden for etablering og drift af fitness- og sundhedshuse. Vi vil bidrage aktivt til at gøre vores lokalsamfund mere aktive, grønnere og gladere gennem trænings- og sundhedsfællesskaber.
Det vil vi bl.a. gøre ved altid at sætte medlemmets og sundhedsbrugerens livsverden i centrum for Fit&Sund-oplevelsen.

Som fundament under vores fælles rejse ønsker vi med vores lokale teams at skabe branchens mest motiverende arbejdsplads og ét team på tværs af Fit&Sund-husene, der dyrker og værdsætter kollegialitet, tværfaglig viden og udvikling inden for eksisterende og nye fagområder.
 
Det er vores mål i 2021 at nå 50 fitness- og sundhedshuse jævnt fordelt over Danmark og for vores medlemmer og sundhedsforbrugere at være hele Danmarks fitness- og sundhedshus .

bubble